Priser

Priser

Konsultasjon                                                           950 kr
Tillegg for ultralyd                                                 100 kr
Tillegg for injeksjoner og ulike prosedyrer       50-300 kr