Priser

Priser

Konsultasjon med ultralydundersøkelse     1100 kr
Tillegg for injeksjoner og ulike prosedyrer  150-350 kr

Kontrolltimer  fra 650 kr

Manglende avbestilling/oppmøte  950 kr

(Hvis du ikke møter til avtalt time og ikke har varslet minst 24 timer i forveien)