Priser

Priser

Konsultasjon                                                           950 kr
Tillegg for ultralyd                                                 100 kr
Tillegg for injeksjoner og ulike prosedyrer       150-550 kr

Manglende avbestilling/oppmøte                        950 kr